Svi načini plaćanja u našim prodavnicama i Online shop-u

KREDIT PREKO BANKE POŠTANSKE ŠTEDIONICE

Obavite Vašu kupovinu u Jakov Sistemu brzo i najjednostavnije bilo gde u Srbiji, uz mogućnost otplate kredita na 24 mesečnih rata bez kamate i bez učešća.

Neophodni uslovi za dobijaje kredita:

 • Da je u radnom odnosu ili je korisnik prava penzijsko-invalidskog osiguranja (penzioner)
 • Da je korisnik tekućeg računa u Banci

Potrebna dokumentacija:

 • Profaktura izdata od strane Jakov sistema

Rok otplate:

 • 6, 12, 18, 24 mesečnih rata bez kamate.
KREDIT PREKO OTP BANKE

Obavite Vašu kupovinu u maloprodajama Jakov Sistema brzo i jednostavno, bez odlaska u Banku samo uz ličnu kartu i uz mogućnost otplate kredita na 24 mesečnih rata bez kamate i učešća.

Neophodni uslovi za dobijaje kredita:

 • Zaposleni mora biti zaposlen na neodređeno ili na određeno ako period kreditiranja ne prelazi period radnog odnosa koji piše u ugovoru između kupca i poslodavca. Mora biti zaposlen minimum 3 meseca na trenutnom radnom mestu radi određivanje proseka plate i utrvrđivanja redovnih primanja.
 • Penzioner mora biti u penziji minimum 3 meseca.
 • Starosna granica penzionera je 70 godina u trenutku izmirenja poslednje rate kredita.

Potrebna dokumentacija:

Rok otplate : 12 meseci Rok otplate: 24 meseca
Nominalna kamatna stopa, fiksna godišnja: 0% Nominalna kamatna stopa, fiksna godišnja: 0%
Bez obaveznog učešća Bez obaveznog učešća
Bez obaveznog prenosa plate Bez obaveznog prenosa plate
UŠTEDITE NOVAC KUPUJUĆI IZ FOTELJE

 

Ukoliko odlučite da odmah kupite jedan od naših proizvoda i platite u gotovom, pripremili smo Vam fenomenalno iznenađenje – POPUST I SJAJNE POKLONE

Za svaku Vašu online narudžbinu koju platite u gotovom, Jakov Sistem Vam odobrava popust koji je uračunat u Web Cenu. Dakle, kući iz udobne fotelje, naručite jedan od proizvoda iz naše ogromne ponude i u roku od jednog dana poštar će Vam isporučiti Vašeg novog digitalnog kućnog ljubimca, a Vi platite manje u odnosu na punu cenu proizvoda

*dodatni popust se ne odnosi na akcijske proizvode

Kako naručiti online?
Isporuka na kućnu adresu

jakov-sistem-popust-za-online-kupovinu

Ukoliko imate neko pitanje, kontaktirajte nas ovde ili na naše brojeve telefona.

Jakov Sistem misli na Vas

ČEKOVIMA NA 10 RATA BEZ KAMATE I UČEŠĆA

 

Pored ostalih načina plaćanja Jakov Sistem Online Shop Vam omogućava i odloženo plaćanje čekovima na 10 rata bez kamate i bez učešća.
Naručite robu online i kada vam stigne na vrata predajte potpisane čekove kuriru.

jakov-sistem-placanje-cekovima

Ovakvim načinom plaćanja izašli smo u susret našim vernim kupcima, sada već dosta odavno i pokazalo se kao veoma dobar potez, jer možete kupiti bilo koji proizvod iz naše ponude i platiti ga odloženo na 10 mesečnih rata bez učešća i sa kamatom od 0%.

Kupi, koristi, plati prvu ratu tek kroz mesec dana.

LAKO I JEDNOSTAVNO PLAĆAJTE VAŠIM PLATNIM KARTICAMA

 

U Jakov Sistem maloprodajama možete plaćati i platnim karticama – VISA, MasterCard, Akerican Express, Maestro i DinaCard. U ovom trenutku ne možete plaćati preko interneta, ali radimo na tome da Vam što pre obezbedimo ovu uslugu i time još više olakšamo kupovinu iz fotelje.

Banca Intesa platne kartice!

Korisnici Banka Intesa MasterCard i Visa platnih kartica tokom cele godine mogu uživati u pogodnostima programa: plaćanju na 3 do 12 mesečnih rata bez kamate na više od 2.000 prodajnih mesta širom cele Srbije u brojnim popustima u partnerskim prodavnicama, odlozenom placanju itd. Pa tako i Jakov Sistemu možete plaćati samo nekom od vaših platnih kartica na 3 do 12 mesečnih rata bez kamate.

Poštanska štedionica platne kartice!

Domaća kartica koja menja ček!
Plaćanje robe bez kamate i naknade do 6 mesečnih rata na POS terminalima Dina karticom. Banke Poštanska štedionica u Jakov Sistem prodavnicama.

INFORMACIJE O PRAVU NA POVRAĆAJ PDV PUTNIKA STRANIH DRŽAVLJANA

Povraćaj PDV može se ostvariti pod sledećim uslovima:

 1. da kupac – putnik koji nema prebivalište ni boravište u Republici Srbiji poseduje popunjen zahtev putnika za povraćaj PDV, Obrazac ZPPPDV preuzmite ovde;
 2. da su podaci iz putne isprave istovetni sa podacima iz zahteva putnika za povraćaj PDV;
 3. da su dobra data na uvid carinskom organu istovetna sa dobrima iz zahteva putnika za povraćaj PDV i iz računa;
 4. da dobra nisu korišćena u Republici Srbiji;
 5. da se dobra otpremaju u ličnom prtljagu putnika, za nekomercijalne svrhe, pre isteka tri kalendarska meseca po isteku kalendarskog mesesca u kojem je izvršen promet dobara;
 6. da je ukupna vrednost isporučenih dobara iskazana u jednom računu ili u više računa istog prodavca izdatih u vremenskom periodu koji nije duži od tri kalendarska meseca, veća od 100 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije, uključujući PDV;
 7. da su dobra otpremljena sa carinske teritorije Republike Srbije;
 8. da je carinski organ potpisom i pečatom potvrdio ispunjenost uslova za za povraćaj PDV i upisao datum otpremanja dobara sa carinske teritorije Republike Srbije;
 9. da je zahtev putnika za povraćaj PDV podnet prodavcu ili operatoru u roku od šest meseci od dana izdavanja računa za izvršeni promet dobara.

Putnik podnosi zahtev za povraćaj PDV tako što prodavcu ili operatoru dostavlja račun, odnosno račune potpisane i overene pečatom carinskog organa i original zahteva putnika za povraćaj PDV potpisan i overen pečatom carinskog organa, na kojem je carinski organ potvrdio da su ispunjeni uslovi za povraćaj PDV i upisao datum otpremanja dobara sa carinske teritorije Republike Srbije.

Zahtev putnika za povraćaj PDV može se podneti lično, poštom ili preko drugog lica.

Pravo na povraćaj PDV ne može se ostvariti za akcizne proizvode (npr. derivati nafte, alkoholna pića, cigarete i kafa) i dobra namenjena opremanju prevoznih sredstava za privatne potrebe.

Zahtev za povraćaj PDV putnik može da dostavi lično, poštom ili preko drugog lica. Ako se zahtev za povraćaj PDV dostavlja poštom, putnik mora da navede račun na koji će mu se izvršiti povraćaj PDV.

*Više informacija pogledajte na sajtu: http://www.poreskauprava.gov.rs/sr.html

INFORMATION ON THE RIGHT TO A PASSENGER VAT REFUND FOREIGN NATIONALS

VAT refunds can be made under the following conditions:

 1. that the buyer – a passenger who does not have a permanent or temporary residence in the Republic of Serbia possesses a completed passenger request for VAT refund, request form download here;
 2. that the data from the travel document are identical to the data from the passenger request for VAT refund;
 3. that goods that have been submitted for inspection to the customs authority are identical to the goods from the passenger request for VAT refund and from the receipt;
 4. that the goods have not been used in the Republic of Serbia;
 5. that the goods are dispatched in the personal luggage of the passenger, for non-commercial purposes, before the expiration of three calendar months after the expiration of the calendar month in which the turnover of goods has been performed;
 6. that the total value of the goods delivered is expressed in one receipt or in several receipts of the same seller, issued over a period not exceeding three calendar months, in the amount exceeding EUR 100, in dinar countervalue under the average exchange rate of the National Bank of Serbia, including VAT;
 7. that the goods have been shipped from the customs territory of the Republic of Serbia;
 8. that the customs authority has confirmed the fulfilment of the conditions for VAT refund, by signature and seal, and has entered the date of dispatch of goods from the customs territory of the Republic of Serbia;
 9. that a request for VAT refund has been submitted to the seller or operator within six months from the date of issue of the receipt for the performed turnover of goods.

The passenger submits a VAT refund request by submitting to the seller or operator the receipt, or receipts, signed and authenticated by the stamp of the customs authority and the original passenger request for VAT refund, signed and authenticated by the stamp of the customs authority where the customs authority has confirmed that the conditions for VAT refund were fulfilled and has entered the date of dispatch of goods from the customs territory of the Republic of Serbia.

The passenger request for VAT refund can be submitted in person, by post or through another person.

The right to VAT refund cannot be realized for excise products (e.g. derivatives of oil, alcoholic beverages, cigarettes and coffee) and goods intended for equipping vehicles for private purposes

A passenger VAT refund request can be delivered in person, by post or via another person. If the request for VAT refund is delivered by post, the passenger must indicate the account to which his VAT return will be made.

*For more information go to: http://www.poreskauprava.gov.rs/sr.html

ADMINISTRATIVNA ZABRANA

Imamo odlične vesti za sve vas! Pored klasičnih načina kupovine Jakov Sistem omogućuje kupovinu na 6 ili 12 mesečnih rata putem administrativne zabrane bez kamate i bez limitiranja visine rate.

Da bi se omogućila kupovina putem Administrativne zabrane, potrebno je da vaša Firma potpiše ugovor o poslovnoj saradnji.

Ukoliko Vaša Firma ima potpisan ugovor sa Jakov Sistemom, potreban obrazac možete preuzeti OVDE

Ukoliko želite da kupujete na odloženo putem administrativne zabrane, a vašeg preduzeća nema na spisku, možete nas kontaktirati kako bismo poslali predlog ugovora i krenuli sa saradnjom. Bitna napomena je da Vaš poslodavac mora biti preduzeće čiji je osnivač Republika Srbija ili bilo koja lokalna samouprava u Republici Srbiji i da ste zaposleni za stalno u tom preduzeću.

Za predlog saradnje popunite kontakt formu koju možete pronaći OVDE

Privredni subjekti sa kojima imamo potpisan ugovor o kupovini na odloženo putem administrativne zabrane su:

Niš

ATD NIŠ
SUP NIŠ
Narodna biblioteka Stevan Sremac Niš
Mašinska škola Niš
Filozofski fakultet Niš
ZZZR Niš
Tržnica Niš
OŠ Branko Radičević Niš
RFZO Niš
PIO fond Niš
Simfonijski orkestar Niš
Medicinski fakultet Niš
Sindikalna organizacija skupštine grada Niša
Zajednica Sindikata Srbije Naissus
Klinički centar Niš
Akademija Tehnicko Vaspitnih Strukovnih studija
Higijenski zavod Nis
Pravno poslovna škola Niš
Sindikalna organizacija ZOP-Niš
Studentski centar Niš
Osnovna Škola Čegar Niš
JKP Parking servis Niš
Sindikat srpske policije – Regionalni centar Niš
Niški kulturni centar Niš
Škola mode i lepote Niš
Dom zdravlja Niš

Merošina

Opštinska uprava opštine Merošina

Beograd

SUP BEOGRAD
RTS
Grafička škola Beograd
OŠ “Ivan Goran Kovačić” Beograd
Železnice integralni transport Beograd
Samostalni sindikat S.P.Lasta

Prokuplje

OŠ Sveti Sava Prokuplje
Dom učenika srednjih škola Prokuplje
Tehnička škola 15. maj Prokuplje
Poljoprivredna škola Radoš Jovanović Selja Prokuplje
OŠ 9 oktobar Prokuplje
Gimnazija Prokuplje
Medicinska škola Prokuplje
OŠ “Milić Rakić Mirko” Prokuplje
Biz Link Prokuplje
Sindikat Sloga grad Prokuplje
Gradska uprava grada Prokuplja
Osnovna Škola Ratko Pavlović Ćićko Prokuplje
Dom zdravlja Prokuplje
Sindikat gvozdeni puk

Doljevac

Lane predškolska ustanova Doljevac

Soko Banja

SZZ SZ sindikalna organizacije specijalna bolnica Ozren – Soko Banja

Ćićevac

Predškolska ustanova Čarolija Ćićevac